#

Zawory antyskażeniowe

Zawory antyskażeniowe, podobnie jak zawory zwrotne, zabezpieczają instalację przed niekontrolowanym przepływem zwrotnym. Zawory odcinają wodociąg także w momencie braku przepływu, aby woda pitna nie mieszała się z wodą gorszej jakości, czyli nie została wtórnie skażona poprzez przepływ zwrotny. Zawory antyskażeniowe uruchamiają się automatycznie i nie wymagają żadnej obsługi. Ze względu na swoją funkcję - czyli zabezpieczenie zdrowotne pitnej wody, zawory są produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dodatkowo muszą być raz w roku kontrolowane przez osoby wykwalifikowane. W ofercie hurtowni Marlin znajdziesz zawory antyskażeniowe najwyższej jakości!