#

Pozostałe zawory

W hurtowni Marlin znajdziesz szeroką gamę zaworów różnego przeznaczenia i o różnych parametrach pracy. O ciśnieniu nominalnym: od 1,0 MPa do 2,5 MPa (od 10 bar do 25 bar), przeznaczonych do takich mediów roboczych, jak instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania, czy kanalizacyjne.