#

Rury miedziane

Rury miedziane stosowane są w instalacjach wodnych, c.o., klimatyzacyjnych, ogrzewania podłogowego oraz systemach chłodniczych HVAC. Przy instalacji zimnej wody zaleca się rury miedziane w osłonie z tworzywa sztucznego, natomiast przy instalacji c.o. i ciepłej wody - rury z izolacją cieplną. Istotną informacją jest to, że miedź jest odporna na korozję.

W naszej ofercie znajdziesz dwa typy rur miedzianych - miękkie i twarde, oznaczone jako R220, R250, R290. Im wyższa liczba, tym twardsza rura.

  • Rury wyżarzone miękkie mają średnice do 54 mm
  • Rury półtwarde mają średnice 12 - 108 mm
  • Rury twarde mają średnice do 267 mm

Rury miedziane łączy się za pomocą systemów połączenia z kompresją lub lutowania. Rury z miedzi są mniej sztywne niż stalowe i mają większą rozszerzalność termiczną, dlatego konieczne jest stosowanie kompensatorów. Sprzedajemy je w zwojach lub w prętach.