#

Armatura podpionowa i regulacyjna

Oferujemy armaturę marki Herz - kompletną gamę zaworów regulacyjnych i odcinających typu STRŐMAX oraz uzupełnienie armatury regulacyjnej, które stanowią precyzyjne regulatory różnicy ciśnienia i przepływu. Zawory HERZ charakteryzuje bardzo szeroki zakres stosowania. W zależności od modelu, zawory te służą do:

  • wydławiania nadwyżek ciśnienia dyspozycyjnego poszczególnych pionów,
  • pomiaru, regulacji i monitoringu wartości przepływu czynnika roboczego (woda grzewcza, chłodząca czy technologiczna w bardziej złożonych procesach technologicznych),
  • podłączania i napełniania oraz odłączania i opróżniania z wody obsługiwanego obiegu.

Armatura Herz charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru przepływu (ok. 3%), możliwością pomiaru przepływu przy jednoczesnej zmianie nastawy, skutecznym zabezpieczeniem przed zmianą nastawy przez osoby niepowołane, niewznoszącym się trzpieniem pokrętła oraz możliwością stosowania jako medium wody z substancjami niezamarzającymi (na bazie glikolu).