#

Rury drenarskie

Rury drenarskie wykonane są z PVC i służą do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody praktycznie we wszystkich dziedzinach budownictwa.

Rury posiadają filtr o grubości około 5 mm z włókien ciętych PP 700 lub PP 450, obydwa charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami hydraulicznymi, dużą odpornością na kolmatację i proces biodegradacji, co umożliwia stosowanie rur w budowie dróg, ale także do odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów.

Rury posiadają dużą powierzchnię perforacji i sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2.