#

Rury gładkie z rdzeniem litym

Rury kanalizacyjne gładkie mogą być jedno lub trójwarstwowe.

Rury jednowarstwowe są przeznaczone do wykonywania bezciśnieniowych instalacji podziemnego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli, przesyłania ścieków sanitarnych i deszczowych. Oferujemy rury w kolorze szarym. Można je stosować zarówno przy domu, jak i pod drogami o ruchu ciężkim.

Rury gładkie z rdzeniem litym trójwarstwowe są w kolorze pomarańczowym. Zostały przeznaczone do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli.

Rury z rdzeniem litym są łączone „na wcisk”.