#

Rury wznoszące

Rury wznoszące są wytwarzane metodą wytłaczania z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC) i nadaje się do wszystkich zbiorników. Oferowane przez nas rury wznoszące pomagają uzyskać większą precyzję montażu. Gwarantują, że pokrywa zbiornika zostanie dokładnie osadzona i zabezpieczona przed skręcaniem, co w efekcie zapobiegnie przedostaniu się zanieczyszczeń do środka.

Zastosowanie rury karbowanej zwiększa wytrzymałość, sztywność, odporność na uderzenia. Rura posiada uszczelkę zamontowaną w rowku rury, która zapewnia uzyskanie dużej szczelności połączenia i zabezpiecza przed przedostawaniem się wód gruntowych do kanalizacji, a także ścieków do gruntu.

Rurę wznoszącą można dopasować poprzez wciśnięcie lub docięcie np. piłą.