#

Kominy do kotłów stałopalnych

System kominowy musi być trwały i bezpieczny. Komin jest gwarancją sprawności kotła oraz odpowiedniej emisji spalin i pyłów z kotła. Tradycyjne kominy nie mogą już być eksploatowane z kotłami 5 klasy, ponieważ tworzą one wraz z kominem jeden układ energetyczny, którego elementy muszą współpracować, a źle dobrany komin - za duży lub za mały - może spowodować wyższą emisję spalin i pyłów.

Komin powinien mieć jak najmniejszą liczbę kolan, redukcji i zwężek, ponadto nie należy go montować na zakończeniu kształtek - daszków, nasad czy turbin wyciągowych, aby zminimalizować niepotrzebne opory przepływu. Komin musi też mieć system odprowadzania kondensatu.

Średnica komina musi być dopasowana do mocy kotła i wysokości komina. Najczęściej do kominków i kotłów na paliwa stałe dobiera się kominy o średnicy wkładu 180 lub 200 mm.