Viessmann


  • Viessmann
Firma Viessmann jest producentem systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych. Kompleksowa oferta firmy Viessmann zawiera indywidualne rozwiązania wykorzystujące efektywne systemy o mocy od 1,5 do 120 000 kilowatów, przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii. Viessmann posiada wiele certyfikatów, a wśród nich: Certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001:2015 potwierdza, że firma Viessmann wdrożyła oraz stosuje w swojej działalności system zarządzania jakością zgodny z normą. Certyfikat UDT-CERT jest potwierdzeniem i gwarancją najwyższej jakości w działalności firmy Viessmann na polskim rynku. Dzięki wzorcowemu i wyznaczającemu kierunki zarządzaniu środowiskowemu firma Viessmann słusznie nosi miano pioniera w kwestii ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo nie tylko posiada certyfikat zgodności z normą ochrony środowiska DIN EN ISO 14001, lecz również stosuje System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Unii Europejskiej - jedno z najsurowszych rozporządzeń w obszarze ochrony środowiska. Rozporządzenie nakłada obowiązek określenia wymiernych celów w zakresie ochrony środowiska, które wykraczają ponad aktualne wymogi ustawowe. Oferta Viessmann, dostępna w hurtowni Marlin skierowana jest do wyposażenia w system grzewczy budynków mieszkalnych - kompleksowe systemy do budynków jedno- i wielorodzinnych, bazujące na różnych nośnikach energii oraz obiektów użytkowych i przemysłowych. Bogata oferta produktów zawiera wysokowydajne rozwiązania do zastosowań przemysłowych. Rozwiązania systemowe stosowane w domach jedno- i wielorodzinnych przeznaczone są do ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej oraz chłodzenia budynków. W ofercie marki Viessmann, dostępnej w hurtowni Marlin znajdziesz produkty Dla domu: kotły kondensacyjne gazowe kotły kondensacyjne olejowe kotły na biomasę pompy ciepła instalacje solarne i fotowoltaiczne kotły opalane drewnem kotły opalane peletem drzewnym systemy zasobników lodu do wykorzystania ciepła skumulowanego w gruncie, wodach gruntowych lub powietrzu otoczenia urządzenia mikrokogeneracyjne z silnikiem Stirlinga lub ogniwem paliwowym PEM gazowe urządzenia adsorpcyjne moduły kogeneracyjne urządzenia hybrydowe systemy solarne podgrzewacze wody instalacja fotowoltaiczna eentylacja mechaniczna klimatyzacja i oczyszczanie powietrza grzejniki stacje uzdatniania wody Dla przemysłu: Kotły gazowe Olejowe kotły grzewcze Kotły na biomasę Kotły wysokotemperaturowe Kotły parowe Kogeneracja Pompy ciepła Systemy solarne Podgrzewacze wody użytkowej Instalacja fotowoltaiczna Grzejniki Stacje uzdatniania wody System ogrzewania Kotły wysokotemperaturowe Kotły na ciepło odpadowe Instalacje paleniskowe opalane drewnem