KAN-therm


  • KAN-therm
Firma KAN jest producentem wysokiej jakości rur z polietylenu i polipropylenu, złączek z tworzyw sztucznych PPSU i PP-R oraz z mosiądzu, metalowych rozdzielaczy i armatury, izolacji termicznych do ogrzewania podłogowego, a także szerokiej gamy wyrobów z blachy, w tym szafek instalacyjnych. KAN jest jedynym producentem złączek instalacyjnych z PPSU w Polsce. Produkcja firmy KAN odbywa się pod nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001. System KAN-therm to kompletny multisystem instalacyjny służący do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych, grzewczych oraz technologicznych. Składa się z nowoczesnych, wzajemnie uzupełniających się, rozwiązań technicznych, różniących się materiałem rur i złączek oraz techniką wykonywania połączeń. Rurowe, wodne systemy instalacyjne KAN-therm (systemy tworzywowe i metalowe) stosowane są w technice grzewczej i wodnej w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym, zarówno w nowych inwestycjach jak i obiektach modernizowanych. Wysoka jakość materiałów Systemu KAN-therm gwarantuje długoletnią i bezawaryjną pracę wszystkich instalacji. W skład Systemu KAN-therm wchodzą: rury z wysokiej jakości odmian polietylenu i polipropylenu oraz stali, kompletny asortyment złączek systemowych z niezawodnymi i szybkimi systemami połączeń, bogaty zestaw elementów pomocniczych (rozdzielacze, szafki instalacyjne, armatura), trwałe i bezpieczne narzędzia.