Sprzęgło hydrauliczne - niezbędny element ogrzewania?

Sprzęgło hydrauliczne - niezbędny element ogrzewania?
Sprzęgło hydrauliczne - pod tą tajemniczą nazwą kryje się bardzo ważne urządzenie, które jest niezbędne w instalacjach grzewczych, z zastosowaniem kotła gazowego, posiadających więcej niż jedna pompę obiegową. Umożliwia to prawidłowe zrównoważenie ciśnienia i przepływów pomiędzy stroną kotła a stroną instalacji odbiorczej.

Sprzęgło stosuje się w większych instalacjach, posiadających więcej niż jeden obieg lub w instalacjach przemysłowych, gdzie ciepła woda zaopatruje dodatkowe systemy technologiczne. Sprzęgło hydrauliczne jest rozwiązaniem dla systemów grzewczych, gdzie źródłem ciepła jest kocioł gazowy lub pompa ciepła (głównie typu powietrze-woda). Obecnie sprzęgło ma nieco inną rolę niż przy dawnym ogrzewaniu, kiedy głównie chroniło kocioł przed złą jakością wody. Stosuje się je w układach grzewczych średniej i dużej mocy ok. 25 kW i więcej, składających się z jednego ale także większej ilości kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych. Na przykład, gdy mamy obieg ogrzewania podłogowego, obieg ogrzewania grzejnikowego i obieg ogrzewania c.w.u..

W kotłach, zwłaszcza wiszących, wbudowana pompa ma małą pojemność, a natężenie przepływu wody grzewczej w kotle musi być zachowane. Dlatego potrzebne jest sprzęgło, które oddzieli obieg kotła od obiegów grzewczych i pozwoli zachować wymagane przepływy zarówno w kotle, jak i w obiegach grzewczych, powodując niezależne ich działanie oraz niezakłóconą pracę pomp. Sprzęgło hydrauliczne zachowa natężenie przepływu wody w kotle, a jednocześnie nie powinno zwiększyć temperatury powrotu wody grzewczej do kotła.

Funkcja sprzęgła jest przydatna przede wszystkim w przypadku systemów ogrzewania podłogowego pracującego z niską różnicą temperatury zasilania i powrotu. Sprzęgła posiadają dodatkową funkcję, a mianowicie oddzielają zanieczyszczenia z wody grzewczej, które są usuwane dzięki zaworowi spustowemu.

Sprzęgło hydrauliczne najczęściej jest pionowym rozdzielaczem, który instalujemy na ścianie, pod kotłem. Do sprzęgła hydraulicznego są podłączone rury z kotła oraz z instalacji grzewczej - zasilające i powrotne. Obiegi wody zostają w ten sposób oddzielone. Sprzęgło hydrauliczne jest urządzeniem bardzo prostym. Woda z poszczególnych obiegów miesza się w zbiorniku sprzęgła dzięki zamontowanej wewnątrz przegrodzie. Wewnątrz sprzęgło jest puste, co umożliwia przepływ we wszystkich kierunkach. Przepływ jest dostosowany do pomp i zaworów. Sprzęgła najczęściej wykonane są ze stali węglowej lub nierdzewnej, a całość znajduje się w osłonie izolacyjnej, która ogranicza straty ciepła. Praca sprzęgła odbywa się automatycznie bez konieczności regulacji.

Dzięki sprzęgłu żywotność kotła i pomp będzie do 30% dłuższa. Warto zaznaczyć, ze zastosowanie sprzęgła jest dużo tańsze niż zastosowanie zaworu 3- lub 4-drogowego.