Rusza nabór wniosków na dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych oraz wspólnoty posiadające od 3 do 7 lokali mieszkalnych mają możliwość ubiegania się o dotacje na modernizację kotłowni oraz poprawę efektywności energetycznej swoich budynków. Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje wsparcie finansowe w wysokości do 41 000 zł dla osób fizycznych i aż 375 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych. Szczególnie korzystne warunki dotacji będą dostępne dla mieszkańców gmin o najwyższym poziomie zanieczyszczenia. Termin składania wniosków przez gminy rozpocznie się już 29 września.

Już we wrześniu przewidziano drugą rundę przyjmowania wniosków od gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie”, które za pośrednictwem 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) otrzymają środki na projekty ekologiczne dedykowane ich mieszkańcom.

Cele związane z uruchomieniem programu „Ciepłe Mieszkanie”

Celem programu „Ciepłe mieszkanie” jest wspieranie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zwiększenie efektywności energetycznej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program ten działa na podstawie model, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udostępnia środki finansowe dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW), które z kolei podpisują odpowiednie umowy z zainteresowanymi gminami. Gminy zaś ogłaszają następnie nabór wniosków wśród mieszkańców, tj. beneficjentów końcowych. Do tej grupy zaliczają się osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, osoby korzystające z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych będących własnością gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali. Obecnie program jest w fazie pilotażowej, a jego ocena pozwoli na wdrożenie znacznie większego programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, które wciąż stanowią około 1 miliona przypadków w Polsce.

Dla osób fizycznych koszty kwalifikowane obejmują dofinansowanie demontażu nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, zwanych potocznie „kopciuchami”, a także zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła lub podłączenie lokalu mieszkalnego do takiego źródła w budynku. W przypadku zakończenia tych działań możliwe jest także sfinansowanie zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacje obejmują: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku, zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (CWU), zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub CWU, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany okien, drzwi oraz drzwi/bram garażowych, instalacji mikrofotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Pompa ciepła Beretta Hydro Unit M + konsola Nintendo Switch

Poziomy dofinansowania z programu „Ciepłe Mieszkanie”

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest podzielony na cztery części, z których trzy pierwsze są skierowane do osób fizycznych i zależą od ich dochodów, natomiast czwarta część jest przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych. W drugim naborze zwiększono kwoty dotacji o około 10 procent w porównaniu z pierwszą edycją programu. Warto zaznaczyć, że preferencyjne warunki (dodatkowe 5 procent intensywności dofinansowania) przewidziano dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce.

Pierwszy poziom dofinansowania, który jest dostępny dla osób o dochodach do 135 000 zł rocznie, umożliwia uzyskanie dotacji w wysokości do 16 500 zł, co stanowi nie więcej niż 30 procent kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny. Dla lokali znajdujących się w gminach o najwyższym poziomie zanieczyszczenia, kwota ta może sięgnąć 19 000 zł, co stanowi do 35 procent kosztów kwalifikowanych.

W przypadku osób o niższych dochodach tj. do 1 894 zł w gospodarstwach wieloosobowych i do 2 651 zł w jednoosobowych (średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego), przewidziano podwyższone dotacje. W takim przypadku możliwe jest ubieganie się o wsparcie wynoszące 27 500 zł, co stanowi do 60 procent kosztów kwalifikowanych lub 29 500 zł (do 65 procent kosztów), jeśli lokal znajduje się w gminie o najwyższym poziomie zanieczyszczenia.

Najwyższe wsparcie otrzymają osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 1 526 zł w jednoosobowych lub mają prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. W takim przypadku można liczyć na wsparcie wynoszące aż 41 000 zł (do 90 procent kosztów kwalifikowanych) lub 43 900 zł (95 procent kosztów), jeśli budynek znajduje się w miejscowości uwzględnionej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Czwarta część programu, która jest skierowana do wspólnot mieszkaniowych, oferuje różne opcje dotacji, z których każda może pokryć maksymalnie do 60 procent kosztów kwalifikowanych. W ramach tej części, wsparcie wynosi do 350 000 zł dla kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł w przypadku projektu, który obejmuje również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 000 zł w przypadku uwzględnienia pomp ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada jedynie termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.