Podsumowanie zmian w programie Czyste Powietrze - edycja 2023

Podsumowanie zmian w programie Czyste Powietrze - edycja 2023

Z początkiem roku Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wprowadziły aktualizację programu „Czyste Powietrze”.

Zmiany dotyczą:

  • wymogów technicznych, gdzie skupiono się na kompleksowej termomodernizacji budynku
  • podniesienia progów dochodowych i kwot dotacji
  • dodatkowego wsparcia na wykonanie audytu energetycznego
  • dotacji na kocioł na biomasę o niskiej emisyjności zanieczyszczeń

Termomodernizacja

W programie Czyste Powietrze podniesiono dofinansowanie na głęboką termomodernizację budynków, w tym wymiana starego źródła ciepła na pompę ciepła. Wysokość wsparcia uzależniona jest jednak od dochodów. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego i wdrożenie zaleceń w nim zawartych. Finalnie zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynku musi być o min. 40% mniejsze i nie może być większe niż 80 kWh/m2 rocznie.

Progi dochodowe

Dotychczasowy próg dochodowy, przy dofinansowaniu na poziomie podstawowym, wynosił 100 tys. zł. Po aktualizacji programu Czyste Powietrze wynosi 135 tys. zł. Podniesione zostały także kwoty wsparcia:

  • poziom podstawowy - 66 tys. zł (dochód roczny do 135 tys. zł)
  • poziom podwyższony - 99 tys. zł (mak. dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 2651 zł w jednoosobowych)
  • poziom najwyższy - 135 tys. zł (mak. dochód na osobę do 1090 zł gospodarstwach wieloosobowych i 1526 zł jednoosobowych)

Audyt energetyczny

Aktualizacja programu Czyste Powietrze uwzględnia dofinansowanie na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku w kwocie 1200 zł. O to wsparcie mogą starać się także osoby, które otrzymały w dotację w poprzednich edycjach, na wymianę starego źródła ciepła na kocioł na paliwo stałe. Ma to ułatwić możliwość dokończenia termomodernizacji i skutecznego obniżenia kosztów ogrzewania.

Dotacja na biomasę

Wraz z nowym rokiem można starać się o wsparcie na zakup kotła na biomasę drzewną, którego emisyjność cząstek stałych jest mniejsza niż 20 mg/m3.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze można złożyć w wersji elektronicznej https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, tradycyjnej w siedzibie WFOŚiGW korzystając z generatora wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub przy składaniu wniosku kredytowego w salonie Marlin.