MOJE CIEPŁO - program dofinansowania do pomp ciepła

MOJE CIEPŁO - program dofinansowania do pomp ciepła
Z końcem kwietnia Ministerstwo Klimatu oraz NFOŚiGW ogłosiło nowy program dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła “Moje ciepło”. Cel? Ograniczenie emisji szkodliwych substancji w wyniku ogrzewania nieefektywnymi paliwami kopalnymi, propagowanie odnawialnych źródeł energii, wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Program ten jest komplementarny w stosunku do programu „Czyste Powietrze”, który wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach.
Beneficjenci

O wsparcie z programu “Moje ciepło” mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele tylko nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz właściciele domów jednorodzinnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupowej), którzy złożyli już wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem, że nastąpiło to nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wielkość dofinansowania

W ramach programu “Moje ciepło” beneficjent może starać się o dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju pompy ciepła. W przypadku pompy:

 • powietrznej jest to do 7 tys. zł
 • gruntowej jest to do 21 tys. zł

Program obejmuje Kartę Dużej Rodziny, dzięki której próg dofinansowania jest podwyższony z 30% do 45% kosztów kwalifikowanych.

Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest podwyższony standard energetyczny budynku. Wiąże się to z tym, że wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) nie może wynieść więcej niż:

 • 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 roku
 • 55 kWh/m2 dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Ponadto programem objęte są tylko pompy ciepła:

 • typ powietrze/woda, grunt/woda, woda/woda o klasie efektywności energetycznej A++ dla temperatury 55°C
 • typ powietrze/powietrze o klasie efektywności A+

zgodnie z informacją podaną na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Dodatkowe informacje:
 • pompa ciepła musi być nowa (data produkcji nie może być starsza niż 24 miesiące przed montażem)
 • beneficjent zobowiązany jest do użytkowania dofinansowanej pompy przez co najmniej 5 lat
 • dofinansowanie będzie wypłacone po zakończonej inwestycji
 • dofinansowanie udzielone będzie na jeden budynek
 • potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jeżeli tacy występują)
 • rodzaj pompy ciepła (w tym typ i parametry) muszą być uwzględnione na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku kiedy brak jest takiej informacji, należy załączyć oświadczenie wykonawcy/sprzedawcy, że urządzenie posiada parametry kwalifikujące do dofinansowania
 • z dofinansowania nie można skorzystać, gdy w domu znajduje się źródło ciepła na paliwo stałe. W przypadku kominków, gdy będą służyły do celów rekreacyjnych (zamurowany komin spalinowy i odcięty płaszcz wodny) dotacja nie zostanie wykluczona.
Nabór wniosków

Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które można składać przez stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/ od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania puli środków, która na ten moment wynosi 600 mln zł.

Załączniki do wniosku
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - jeśli dotyczy
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy;
 • potwierdzenie dokonania płatności;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie - jeśli dotyczy;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym - jeśli dotyczy;
 • inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.
Etapy rozpatrywania wniosku
 1. rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;
 2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;
 3. w przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania;
 4. jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę.
 5. ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;
 6. kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;
 7. poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 8. umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;
 9. podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji;
 10. zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;
 11. zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

W ofercie hurtowni i salonu Marlin dostępne są urządzenia wiodących na rynku producentów, które spełniają wszystkie wymogi związane z dofinansowanie z programu “Moje ciepło”. Skontaktuj się z naszym ekspertem, który przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb wraz z usługą montażu.

Chcesz wiedzieć jak działa popma ciepła?
Zobacz nasz artykuł https://www.marlin.com.pl/aktualnosci-i-porady/co-to-jest-i-jak-dziala-pompa-ciepla

Jak działamy?


1. Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów.


2. Krótka rozmowa

Nasz ekspert wypełni z Tobą krótki formularz.


3. Oferta

Nasz ekspert przygotuje szczegółową ofertę.


4. Dostawa i montaż

Finalizacja zamówienie. Dostawa i montaż.

immergas
viessmann
bosch
beretta
atlantic
de dietrich
vaillant
lg
kospel
ricom
defro
alnor

Zapytaj o ofertę

Marlin Krotoszyn
Krotoszyn, ul. Rawicka 46
e-mail:marlin@marlin.com.pl

tel. 533 341 195

Marlin Warszawa
Ożarów Maz., Macierzysz, ul. Sławęcińska 7
email: warszawa@marlin.com.pl

tel. 508 176 854, 508 176 805

Marlin Poznań
Poznań, ul. Ustrzycka 12
email: poznan@marlin.com.pl

tel. 534 309 286