Moc projektowa i moc nominalna pompy ciepła

Moc projektowa i moc nominalna pompy ciepła

Czy temperatura otoczenia ma wpływ na wydajność ogrzewania domu pompą ciepła?

Większość z nas przed zakupem urządzenia elektrycznego zwraca uwagę na moc z jaką ono pracuje. Pozwala nam to oszacować m.in. wydajność takiego urządzenia i poziom zużycia energii elektrycznej. W przypadku pomp ciepła parametr ten nie jest stały. Dlatego bardzo ważny jest dobór odpowiedniego urządzenia, podczas modernizacji jak i budowy domu.

Pompy ciepła charakteryzują się tym, że ich moc maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia. Dlatego podczas doboru pompy należy określić strefę klimatyczną w jakiej będzie ona pracowała. To pozwoli na zdefiniowanie temperatury obliczeniowej. Temperatura obliczeniowa pozwala na określenie warunków projektowych dla jakich urządzenie musi dostarczyć dostarczyć odpowiednią moc do ogrzania budynku. W przypadku źle dobranej pompy, moc będzie niewystarczająca i potrzebne będzie dodatkowe źródło ciepła, takie jak grzałka.

Pompa ciepła pracuje w kilku trybach:

  1. monowalentny - pompa ciepła samodzielnie zapewnia zapotrzebowanie budynku na ciepło.
  2. monoenergetyczny - pompa ciepła wspomagana jest dodatkowym elektrycznym źródłem, np. grzałka.
  3. biwalentny równoległy - pompa ciepła wspomagana jest alternatywnym nieelektrycznym źródłem ciepła, np. kocioł gazowy, olejowy czy na węgiel.
  4. biwalentny alternatywny - pompa ciepła wyłącza się, a prace przejmuje alternatywne nieelektryczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, olejowy czy na węgiel.

Ze względu na optymalizację kosztów inwestycji i eksploatacji, przy doborze pompy ciepła wybiera się biwalentny monoenergetyczny tryb pracy. W związku z tym, bardzo ważne jest określenie punktu biwalentnego. Wyznaczany jest przez miejsce przecięcia się krzywej wydajności pompy z krzywą zapotrzebowania na ciepło. Punkt ten określa temperaturę, przy której załącza się grzałka.

wykres

Czym jest moc nominalna pompy ciepła?

Moc nominalna, to moc urządzenia podawana dla warunków: +7°C temperatury zewnętrznej i +35°C temperatury wody kotłowej (oznaczane jako A7W35). Moc w warunkach projektowych zazwyczaj pokrywa się z mocą nominalną (z uwzględnieniem grzałki elektrycznej) dla niskotemperaturowego górnego źródła zasilania. Nie jest to regułą, dlatego przed ostatecznym wyborem urządzenia należy zweryfikować jego moc w warunkach projektowych.

Rodzaje pomp ciepła

Powietrzna pompa ciepła, której źródłem energii jest pobrane z zewnątrz powietrze. Rozróżnia się dwa rodzaje pomp powietrznych w zależności od sposobu transportu energii: 

  • pompa ciepła powietrze-woda
  • pompa ciepła powietrze-powietrze

Gruntowa pompa ciepła, której dolne źródło stanowi temperatura gruntu. Wodna pompa ciepła, która energię pobiera z wód gruntowych.