Jakie czynniki stosowane są w pompach ciepła?

Jakie czynniki stosowane są w pompach ciepła?
Na rynku dostępnych jest dużo czynników roboczych. Ich różnorodność związana jest z warunkami w jakich one pracują oraz środowiskiem (zwłaszcza w zakresie jego negatywnego wpływu).

W chwili obecnej najpopularniejsze czynniki, które stosowane są w rozwiązaniach dla gospodarstw domowych to przede wszystkim wodorofluorowęglowodory: fluorowane gazy cieplarniane - R410A, R134a, R407C, nowsze rozwiązania - R32 i R1234ze, a także coraz popularniejsze czynniki naturalne R290 (propan) i R744 (dwutlenek węgla).

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 517, z kwietnia 2014, w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, do roku 2030 należy ograniczyć wprowadzanie f-gazów (wodorofluorowęglowodorów). Gazy te charakteryzują się dużym wpływem na efekt cieplarniany, podobnie jak dwutlenek węgla. Dlatego każdy z czynników ma określony wskaźnik GWP. Informuje on jak dany czynnik, po uwolnieniu do atmosfery, przyczynia się do efektu cieplarnianego w stosunku do CO2. Dla przykładu GWP dla czynnika R410A wynosi 2088. Znaczy to, że 1 kg uwolnionego do atmosfery czynnika wpływa tak samo jak 2088 kg CO2. Nowe czynniki z grupy f-gazów charakteryzują się znacznie niższą wartością parametru GWP. Dla R32 wartość ta wynosi 675, a R1234ze to zaledwie 7.

Czynnik R32 czy CO2?

Czynnik R32 jest najpopularniejszym czynnikiem obecnie stosowanym. Świetnie się sprawdza również w układach klimatyzacji, dlatego pompy ciepła z tym czynnikiem posiadają świetne parametry w trybie chłodzenia. W trybie centralnego ogrzewania sprawdza się również doskonale, przy czym jego środowisko pracy powinno być niskotemperaturowe, np. ogrzewanie podłogowe.

Czynnik CO2 cechuje bardzo dobra efektywność. Dzięki niemu urządzenia pracujące na tym czynniku, osiągają temperatury podobne do kotła gazowego. Jego praca w obiegu nadkrytycznym wymaga urządzeń dedykowanych dla tego czynnika, a duże różnice temperatur pracy powodują, że stosuje się go głównie w przemyśle.

Oznaczenia czynników

Czynniki stosowane w pompach ciepła podzielone zostały na grupy: toksyczne i palne. Oznaczenie literą A informuje, że czynnik charakteryzuje się niską toksycznością, natomiast B dużą. Liczba 1 określa niepalność czynnika, 2 i 2L palne lub umiarkowanie palne oraz 3 łatwopalne (wybuchowe).

Czynniki R410A i R134a są w grupie A1, tzn. są mało toksyczne i niepalne. W przypadku czynników R32 czy R290 mamy do czynienia z substancjami palnymi i przy ich stosowaniu należy zachować ostrożność.

Ile czynnika potrzeba do napełnienia instalacji?

Pomoże w tym norma PN-EN378:2018. Zawiera ona wszelkie informacje na temat obliczenia maksymalnego napełnienia instalacji czynnikiem. Ponadto pomoże określić minimalne wymagania dotyczące metrażu powierzchni pomieszczeń dla danej ilości czynnika w instalacji.